2°C

Od grudnia zmiana kwot przychodu decydująca o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Napisał  Lis 25, 2019

Z dniem 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty będą wynosiły odpowiednio:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,
-
130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. (4 931 zł 59 gr).

(rpf) jp / Źródło: KRUS