9.4°C

Niższy zwrot podatku akcyzowego przez opłatę paliwową? fotolia

Niższy zwrot podatku akcyzowego przez opłatę paliwową?

Napisał  Sty 28, 2020

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Ministra Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. 18 grudnia 2019 r. Rada Ministrów wydała z kolei rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Dz. U. Poz. 2489) – 23 stycznia 2020 r.

Zgodnie z w/w obwieszczeniem w 2020 roku wzrasta opłata paliwowa, m.in. dla olejów napędowych o kodzie CN 27101943 lub CN 27102011, dla których rolnikom przysługuje zwrot podatku akcyzowego - zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Stosownie zaś do rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa na wstępie, w 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego ponownie ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Jeden z portali branżowych przygotował zestawienie, z którego wynika, że opłata paliwowa stanowi obecnie 2,6 % detalicznej ceny benzyny i 5,8 % ceny oleju napędowego. Z punktu widzenia rolników wzrost opłaty paliwowej oznacza podwyżki na stacjach benzynowych. W praktyce oznacza to, że rolnik w 2020 r. otrzyma realnie niższy zwrot akcyzy.

Dlatego też, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra z wnioskiem o nowelizację w/w rozporządzenia i zwiększenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym - odpowiednio względem wzrostu opłaty paliwowe.

(rpf) pp / Źródło: KRIR