20°C

Preferencyjne kredyty obrotowe: Do kiedy i na jakich warunkach

Napisał  Cze 29, 2020

Banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego będą udzielały preferencyjnych kredytów obrotowych producentom rolnym oraz podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze.

Kredyty obrotowe mają być udzielane do 31 grudnia 2020 r., a ich celem jest finansowanie bieżącej działalności. Do kredytów będą udzielane dopłaty do oprocentowania w wysokości 2% oraz gwarancje spłaty kredytów będą finansowane z Funduszu Gwarancji Rolnych, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Należy jednak mieć na uwadze, że dopłata do oprocentowania kredytu będzie możliwa przez 12 miesięcy od podpisania umowy kredytowej. W dalszych okresach spłaty pełne oprocentowanie będzie płacił już kredytobiorca.

Natomiast gwarancja spłaty kredytu będzie obejmowała różny okres w zależności od tego, czy kredyt został udzielony jako odnawialny, czy jako nieodnawialny.

I tak maksymalny okres gwarancji spłaty dla kredytu odnawialnego będzie wynosił 39 miesięcy (tj. okres spłaty kredytu 36 miesięcy oraz dodatkowe 3 miesiące), w przypadku kredytu nieodnawialnego okres ten wyniesie 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy oraz dodatkowe 3 miesiące).

(rpf) mr

reklama