Rybactwo i Morze: Wkrótce nabór wniosków na „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”

Napisał  Wrz 08, 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o naborze wniosków o dofinansowanie działania „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży rybołówstwa morskiego.

Na co można składać wnioski? Pomoc przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż 30 dni, w przypadku, gdy tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej ma miejsce między 1 lutego a 31 grudnia 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19.Kto może składać wnioski?

Armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne. Długość całkowitą statku rybackiego określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.Pomoc na realizację operacji przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni oraz nie dłużej niż 30 dni i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:
- poniżej 10 m – w wysokości 950 zł,
- od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1 050 zł,
- od 12 m do 18 m – w wysokości 1 450 zł,
- od 18,01m do 24 m – w wysokości 1 750 zł,
- powyżej 24 m – w wysokości 2 250 zł za każdy dzień zaprzestania połowu.Kiedy można złożyć wniosek? Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 7 października 2020 r. włącznie.Sposób składania wniosków. Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo pocztą przesyłką rejestrowaną.Kryteria wyboru operacji. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

Niezbędne dokumenty. Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(rpf) jp / Źródło: ARiMR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia