Czy możliwe będzie procentowe pomniejszenie wysokości odszkodowania przy uchybieniach w bioasekuracji fot. AW

Czy możliwe będzie procentowe pomniejszenie wysokości odszkodowania przy uchybieniach w bioasekuracji

Napisał  Wrz 12, 2020

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasady bioasekuracji nie uznają kompromisów. Rolnik, który spośród wielu zasad bioasekuracji nie spełnił choć jednej, nie otrzymuje odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska ASF w jego gospodarstwie. To krzywdzące i niesprawiedliwe.

Samorząd rolniczy postuluje wprowadzenie oceny wagi uchybień ocenianych przy spełnianiu zasad bioasekuracji, tak aby umożliwić wprowadzenie procentowego pomniejszenia wysokości odszkodowania w sytuacji wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnik, który nie spełni zasad bioasekuracji, a w którego gospodarstwie wystąpiło ognisko ASF nie otrzymuje odszkodowania. Spełnianie wymogów bioasekuracji jest oceniane zerojedynkowo, co bywa krzywdzące dla tych rolników, którzy mieli spełnione większość zasad, a jedynie niewielkie uchybienia sprawiły, że ich gospodarstwo zostało uznane za niespełniające wymogów bioasekuracji.

Wprowadzenie wagi przewinień byłoby bardziej sprawiedliwe i umożliwiłoby rolnikowi uzyskanie pomocy nieco bardziej pokrywającej poniesione straty aniżeli nagroda od inspekcji weterynaryjnej po wystąpieniu w jego gospodarstwie ogniska ASF.

Mając na uwadze, że przybywa ognisk i przypadków ASF, a więc rozprzestrzenianie się choroby postępuje, wprowadzenie proponowanych zmian uspokoiłoby w pewnym stopniu rolników, którzy nadal prowadzą chów i hodowlę trzody, a którzy nie tylko obawiają się wystąpienia ASF w ich gospodarstwie, ale też tego, że po utracie zwierząt nie otrzymają żadnego wsparcia.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia