Ubój rytualny w świetle prawa polskiego i UE fotolia

Ubój rytualny w świetle prawa polskiego i UE

Napisał  Wrz 28, 2020

W Polsce już kilkukrotnie próbowano zmienić ustawę o ochronie zwierząt wprowadzając zakaz uboju rytualnego. Jak będzie tym razem?

Obecnie obowiązujące prawo o ochronie zwierząt zostało uchwalone 24 października 1997 roku. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku dopuszczała wyjątek dla uboju w sposób przewidziany przez obrządki religijne.

Pierwsza próba wprowadzenia zakazu uboju rytualnego miała miejsce w 2002 r. Nowelizacja ówczesnej ustawy nakazywała przeprowadzanie uboju tylko po wcześniejszym ogłuszeniu i nie uwzględniała wyjątku dla uboju rytualnego. Na tej podstawie, w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydane w 2004 roku rozporządzenie Ministra Rolnictwa, dotyczące warunków uboju rytualnego, w którym dopuszcza się ubój rytualny bez wcześniejszego ogłuszenia, jest niezgodne ze znowelizowaną w 2002 roku ustawą i że Minister Rolnictwa przekroczył swoje kompetencje, wydając rozporządzenie bez należnego upoważnienia ustawowego.

W ten sposób od 1 stycznia 2013 roku do 12 grudnia 2014 roku w Polsce obowiązywał całkowity zakaz uboju religijnego bez wcześniejszego ogłuszenia zwierzęcia. 10 grudnia 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uchylił wyrokiem zakaz dokonywania uboju rytualnego. Zdaniem Trybunału zakaz ten naruszał wolność religii i sumienia, i jest niezgodny z Konstytucją RP.

Kolejna próba wprowadzenia w Polsce zakazu uboju rytualnego miała miejsce w 2017 r. W listopadzie tego roku złożono w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i zakazie prowadzenia uboju rytualnego w Polsce za wyjątkiem gmin wyznaniowych. Minister Rolnictwa w lipcu 2018 roku zapowiedział wycofanie z Sejmu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przewidującego m.in. wprowadzenie zakazów uboju rytualnego.

Obecnie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ma zlikwidować w Polsce ubój rytualny zwierząt z wyjątkiem takiego uboju na potrzeby związków wyznaniowych, które działają w Polsce. Ustawa jest obecnie w Senacie, gdzie trwa publiczne wysłuchanie w jej sprawie.

A jakie prawo w zakresie uboju rytualnego obowiązuje w Unii Europejskiej? Od stycznia 2013 roku na mocy rozporządzenia Rady UE dopuszcza się ubój bez ogłuszania na potrzeby wspólnot religijnych i pozwala państwom członkowskim utrzymać lub wprowadzić jego zakaz.

Obecnie ubój rytualny w Europie jest całkowicie zakazany w Danii (od lutego 2014 r.), Szwecji (od 1937 r.), Norwegii i Szwajcarii. Poza Europą jest on zakazany również w Nowej Zelandii (od 2010 r.)

W większości krajów Unii Europejskiej ubój rytualny jest warunkowany pewnymi ograniczeniami, takimi jak, np. ogłuszenie lub znieczulenie zwierzęcia w trakcie, albo tuż po uboju, czy zwolnienie z tych obostrzeń społeczności muzułmańskich i żydowskich po przekazaniu władzom odpowiedniego wniosku.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

Skomentuj

reklama reklama

Ogłoszenia