12,6°C

reklama
reklama
Nawet 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami fot. Fotolia

Nawet 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

Napisał  Gru 28, 2020

Od 29 grudnia 2020 rolnicy zainteresowani zrealizowaniem w swoich gospodarstwach „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed azotanami” mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotacje na ten cel.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Wsparcie adresowane jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. O pomoc nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Wysokość wsparcia. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję (60% w przypadku młodego rolnika).

Na co można uzyskać dofinansowanie? Pomoc może być przyznana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych (oraz kiszonek – w przypadku młodych rolników).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na koszty: budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, jak również zakupu nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Nabór wniosków potrwa do 26 lutego 2021 r.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama