Wydrukuj tę stronę
Uwaga! Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko fot. Adobe Stock

Uwaga! Nowy formularz dla podmiotów skupujących mleko

Napisał  Sty 19, 2021

Od 1 lutego 2021 r. pierwsze podmioty skupujące surowe mleko krowie obowiązywać będzie nowy wzór formularza „Informacja miesięczna o ilości skupionego surowego mleka krowiego” w wersji 4.0. - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W nowym formularzu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczyła, podmioty deklarować będą:

- ilość skupionego surowego mleka krowiego, w tym mleka ekologicznego, w kilogramach o rzeczywistej zawartości tłuszczu (do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030);

- zawartość tłuszczu w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (ponieważ badanie zawartości tłuszczu odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości tłuszczu jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);

- zawartość białka w surowym mleku krowim, jako procent masy produktu (ponieważ badanie zawartości białka odbywa się z różną częstotliwością w poszczególnych podmiotach, przy wyliczaniu miesięcznej zawartości białka jako procencie masy należy przyjąć średnią arytmetyczną);

- ilość ekologicznego surowego mleka krowiego, w kilogramach przy rzeczywistej zawartości tłuszczu (do wyrażenia ilości mleka w kilogramach należy zastosować współczynnik 1,030).

Szerszy zakres przekazywanych danych w odniesieniu do mleka surowego na formularzu KOWR pierwszy raz podmioty zgłoszą w terminie do dnia 15 lutego 2021 r. za mleko dostarczone im w styczniu 2021 r.

Więcej informacji na temat comiesięcznego raportowania mleka przez podmioty wpisane do Rejestru Pierwszych Podmiotów Skupujących surowe mleko krowie dostępnych jest na stronie internetowej KOWR.

(rpf) jp / Źródło: KOWR

Udostępnij: