7,3°C

reklama
reklama

MRiRW o trudnościach polskich eksporterów produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich

Napisał  Lut 15, 2021

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 9 lutego zorganizowało wideokonferencję „Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP”.

Rozmowy dotyczyły trudności, jakie napotykają polscy eksporterzy w kontaktach z administracją oraz o tym, co polska administracja, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne RP, mogą zrobić, aby wesprzeć poszczególne branże w ekspansji na rynki zagraniczne, w szczególności pozaeuropejskie.

Do udziału w konferencji Minister Rolnictwa Grzegorz Puda zaprosił podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego, kierownictwo inspekcji weterynaryjnej, fitosanitarnej i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawicieli organizacji i związków branżowych sektora rolno-spożywczego.

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentował Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że certyfikacja eksportowa jest priorytetem Inspekcji i jest wykonywana sprawnie pomimo utrudnień związanych z pandemią.

Polscy eksporterzy niejednokrotnie pokazali już, że potrafią sprostać wysokim wymaganiom zagranicznych konsumentów, o czym świadczy m.in. dynamicznie rozwijający się eksport do krajów pozaunijnych. Rynki te nadal stanowią duży potencjał i przestrzeń do dalszego rozwoju. Dlatego też cały czas podejmowane są działania, w celu dalszego ułatwiania dostępu towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich i wzmacniania obecności polskiej żywności na rynkach całego świata – mówił Grzegorz Puda

Polski eksport rolno-spożywczy w okresie 11 miesięcy 2020 r. osiągnął wartość 31,3 mld EUR, czyli o około 2 mld EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 7%). W znacznej części był on skierowany na rynki UE, jednak odnotowano 16-procentowy wzrost w eksporcie do krajów pozaunijnych (6,2 mld EUR).

(rpf) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama