10,5°C

reklama
reklama

Czy będą zmiany w składkach dla przedsiębiorczych rolników

Napisał  Lut 26, 2021

Samorząd rolniczy zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, w związku z doniesieniami zapowiadającymi rozpoczęcie przez Rząd prac nad ustawą mającą dokonać zmian w składkach ZUS. Zmiany miałyby oznaczać konieczność przejścia niektórych rolników z KRUS do ZUS.

Zmiany miałyby polegać na wykreśleniu z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników artykułu 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez rolników działalności gospodarczej o niewielkim rozmiarze, bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS. Ewentualne wykreślenie art. 5a doprowadziłoby do sytuacji, w której rolnicy - właściciele małych wiejskich sklepów spożywczych, gospodarstw agroturystycznych, zakładów świadczących drobne usługi rolnicze, jak zbiór płodów rolnych, uprawa ziemi, odśnieżanie czy też innych zakładów drobnych usług, będą zmuszeni do ubezpieczenia w powszechnym systemie ubezpieczeń ZUS.

Według szacunków zmiany mogłyby objąć około 75 tysięcy rolników, którzy dotychczas dodatkowo zarobkowali w sposób wskazany powyżej. W dużej mierze dotyczy to rolników z województw najbardziej atrakcyjnych turystycznie, gdzie rolnicy wykazują się ogromną przedsiębiorczością, prowadzoną w postaci działań o małej skali.

Nie trudno przewidzieć, że po wprowadzeniu takich zmian wielu rolników po prostu zrezygnuje z prowadzenia dodatkowej działalności, ponieważ nie będzie w stanie zarobić tyle, aby opłacać składkę ZUS, przez co w konsekwencji zmniejszą się wpływy do budżetu Państwa, co będzie skutkiem odwrotnym do zamierzonego.

Doniesieniom o planowanych zmianach zaprzecza minister rolnictwa Grzegorz Puda, który wydał w tej sprawie oświadczenie: „Od kilku dni w mediach można przeczytać o planowanych zmianach w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, w nawiązaniu do propozycji zmian odnośnie oskładkowania umów zlecenia, przygotowywanych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Informuję, że żaden projekt takiej ustawy nie wpłynął do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ani MRiRW, ani KRUS nie uczestniczyły w żadnych roboczych pracach nad proponowanym rozwiązaniem”.

(rpf) jp / Źródło: KRIR

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama