30,6°C

reklama
reklama

MRiRW: Większa efektywność kontroli żywności dzięki IJHARS

Napisał  Maj 07, 2021

Od blisko roku kontrola żywności od producenta do konsumenta jest prowadzona przez jedną inspekcję – Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 67 tysięcy kontroli, a w I kwartale tego roku już 17 300 – poinformował Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nadane 1 lipca 2020 r. uprawnienia umożliwiły IJHARS realizację kontroli żywności na 3 etapach: u producentów jak do tej pory oraz dodatkowo w sklepach i w lokalach gastronomicznych. Te 10 miesięcy działalności Inspekcji pokazało, że powierzenie jednemu organowi kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych zapewnia skuteczniejszy nadzór i umożliwia szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejęła od Inspekcji Handlowej następujące zadania:
- nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym (w tym w sklepach i hurtowniach, na targowiskach, w placówkach gastronomicznych/cateringu, w sklepach internetowych);
- kontrolę prawidłowości oznakowania i wykorzystania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
- nadzór nad obrotem detalicznym paszami przeznaczonymi dla zwierząt domowych (z wyłączeniem obrotu tymi paszami prowadzonego przez zakłady lecznicze dla zwierząt); kontrolę oznakowania żywności GMO oraz wprowadzanych do obrotu produktów GMO.

W 2020 r. IJHARS podczas planowych kontroli skontrolowała ponad 1700 podmiotów działających na rynku spożywczym. Wszystkie kontrole planowe prowadzone były u producentów artykułów rolno-spożywczych, a w drugim półroczu 2020 r. (z związku z przejęciem zadań od Inspekcji Handlowej) przeprowadzono je również na etapie handlu detalicznego (w przypadku wyrobów garmażeryjnych dodatkowo w punktach gastronomicznych).

Zakres tematyczny kontroli ustalono na podstawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa, która obejmowała wyniki dotychczasowych kontroli i stwierdzane nieprawidłowości, udział poszczególnych grup produktów w rynku (w tym wielkość spożycia i znaczenie w diecie) oraz propozycje zgłoszone przez inne instytucje.

Sprawdzono jakość handlową pieczywa, przetworów warzywnych, napojów bezalkoholowych, tłuszczów do smarowania, piwa, jaj, mięsa i jego przetworów, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, wina, wyrobów garmażeryjnych, olejów roślinnych (w tym oliwy z oliwek), ziół i przypraw, przetworów zbożowych, przetworów rybnych, przetworów mlecznych, miodu, fermentowanych napojów winiarskich, dań dla dzieci, a także świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Ponadto zweryfikowano oznakowanie soków i nektarów, syropów owocowych, cukru, wyrobów mlekopodobnych oraz słonych przekąsek.

Ogółem w wyniku planowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzonych na rynku krajowym w 2020 r. stwierdzono:
- 1,5% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadało deklarowanym cechom organoleptycznym; w porównaniu do 2019 r. udział partii nieodpowiadających określonym cechom organoleptycznym wzrósł o 0,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 1,4%);
- 14,4% partii wyrobów zbadanych laboratoryjnie posiadało parametry fizykochemiczne niezgodne z przepisami o jakości handlowej lub z deklaracją producenta;
- w porównaniu do 2019 r. udział partii o parametrach niezgodnych zmniejszył się o 0,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 14,5%);
- 21,9% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych; w porównaniu do 2019 r. udział partii nieprawidłowo oznakowanych zwiększył się o 1,6 p.p. (w 2019 r. wynosił 20,3%);
- 13,0% skontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw było niewłaściwie oznakowanych, a 0,6% partii nie spełniało wymagań jakościowych; w porównaniu do kontroli planowej prowadzonej w 2019 r. udział partii nieprawidłowo oznakowanych wzrósł o 2,1 p.p. (w 2019 r. wynosił 10,9%), natomiast udział partii nie spełniających wymagań jakościowych zmniejszył się o 0,6 p.p. (w 2019 r. wynosił 1,2%);
- 10,7% skontrolowanych partii ziemniaków było niewłaściwie oznakowanych, przy czym wszystkie partie spełniały wymagania jakościowe; w porównaniu do kontroli planowej prowadzonej w 2019 r. udział nieprawidłowości w zakresie znakowania zmniejszył się o 21,5 p.p. (w 2019 r. wynosił 32,2%).

W I kw. 2021 r. kontrole planowe obejmowały sprawdzenie:
- jakości handlowej przetworów warzywnych, koncentratów spożywczych (majonezy, musztardy, sosy) i jaj;
- znakowania różnego asortymentu produktów sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta w miejscu sprzedaży (pieczywo, ciastka i ciasta, mięso i wędliny, sery, ryby mrożone).

W przypadku przetworów warzywnych i koncentratów spożywczych kontrole przeprowadzono u producentów i w sklepach, w przypadku jaj i produktów luzem tylko w sklepach. Ogółem skontrolowano 490 podmiotów, w tym 366 sklepów i 124 producentów. Ogółem w wyniku planowych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, przeprowadzonych na rynku krajowym w I kw. 2021 r. stwierdzono:
- 1,6% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadało deklarowanym cechom organoleptycznym;
- 12,7% partii wyrobów zbadanych laboratoryjnie posiadało parametry fizykochemiczne niezgodne z przepisami o jakości handlowej lub z deklaracją producenta;
- 36,2% skontrolowanych partii artykułów rolno-spożywczych było nieprawidłowo oznakowanych.

Do końca roku kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych będzie realizowana podobnie jak od lipca 2020 roku, tj. zarówno na etapie sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu jak i u producentów oraz swoim zakresem będzie obejmować wszystkie aspekty jakości handlowej, tj. ocenę organoleptyczną, badania fizykochemiczne oraz prawidłowość oznakowania. Zakres badań wykonywanych w produktach pobranych podczas kontroli w sklepach będzie dotyczył przede wszystkim tych parametrów jakościowych, które umożliwią wykrycie ich zafałszowania.

(rpf) jp / Źródło: MRiRW

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama