30,6°C

reklama
reklama
KRUS: Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 roku fot. Adobe Stock

KRUS: Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca 2021 roku

Napisał  Cze 06, 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 7 czerwca do 25 czerwca 2021 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS rodzica lub opiekuna.

Przedłużająca się pandemia koronawirusa spowodowała, że między innymi rodzice dzieci do lat 8 mogą nadal korzystać z tzw. zasiłku opiekuńczego na okres kolejnych kilkunastu dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
- dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
- dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać więc w przypadku, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka która wznowiła naukę/opiekę stacjonarną zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo, że jest otwarta zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy, oddziału, a więc w przypadku gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami dorosłymi niepełnosprawnymi.

(rpf) kp / Źródło: KRUS

Udostępnij:

Skomentuj

reklama
reklama