21,3°C

reklama
reklama
Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich fot. Adobe Stock

Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich

Napisał  Lip 16, 2021

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 852 mln EUR (3,9 mld zł) i była o około 8% wyższa niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 375 mln EUR (1,7 mld zł), o 2% więcej niż w okresie styczeń–kwiecień 2020 r. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie pierwszych czterech miesięcy 2021 r. ukształtowało się na poziomie 477 mln EUR (2,2 mld zł), o 12% wyższym niż w okresie styczeń–kwiecień 2020 r.

Produkty mleczne z Polski eksportowane były przede wszystkim do UE-27. W analizowanym okresie udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 62%, a wpływy uzyskane z eksportu wzrosły o 9,5%, do 531 mln EUR.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były:
- Niemcy (19% wartości – 163 mln EUR),
- Czechy (6% – 52 mln EUR),
- Włochy i Niderlandy (po około 5% – odpowiednio 41 mln EUR i 39 mln EUR),
- Rumunia (4% – 34 mln EUR).

Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP był niewielki i w okresie czterech miesięcy 2021 r. wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 41 mln EUR, o 14% niższym niż w okresie styczeń–kwiecień 2020 r. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych, tak jak rok wcześniej, wyniósł 33%. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 280 mln EUR, o 8% więcej niż w okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r.

Największy udział w eksporcie miały:
- Chiny (6% wartości wywozu – 53 mln EUR),
- Wielka Brytania (5% – 45 mln EUR),
- Algieria (4% – 34 mln EUR),
- Arabia Saudyjska (3% – 23 mln EUR).

W strukturze wywozu produktów mlecznych dominującą pozycję zajmują sery i twarogi, których eksport w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. stanowił 35% wartości ogółem. Na kolejnych pozycjach uplasowały się mleko płynne i śmietana (z 19% udziałem) oraz mleko zagęszczone i w proszku (13%). Lody stanowiły 10% udziału w wartości eksportu produktów mlecznych z Polski, a serwatka – 9%.

(rpf) jp / Źródło: PFHB

Udostępnij:

Skomentuj