20°C

1/3

Uprawa pasowa lepsza od tradycyjnej orki?

Napisał  Cze 21, 2020

Choć technologia uprawy pasowej znana jest w Polsce już od ponad dekady, wielu rolników wciąż stosuje tradycyjne metody uprawy roli. Badania pokazują jednak, iż uprawa pasowa oprócz oszczędności czasu pracy i zmniejszenia zużycia paliwa, korzystnie wpływa na wzrost i rozwój roślin – czytamy w komunikacie prasowym Mzuri-Agro.

"Uprawa pasowa łączy korzystne cechy głębokiej uprawy spulchniającej i siewu bezpośredniego. Polega ona na spulchnianiu tylko wąskich pasów gleby, w których podczas jednego przejazdu aplikowane są nawozy mineralne i wysiewane nasiona roślin. Resztki pożniwne pozostające na powierzchni pola jednocześnie chronią glebę przed erozją wietrzną i wodną, utratą wody i materii organicznej. Jak wykazują badania przeprowadzone przez firmę Mzuri, zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby w pasie uprawianym agregatem Mzuri Pro-Til jest istotnie większe niż w spulchnionej warstwie gleby po orce.

Gęstość gleby łoża siewnego w technologii Mzuri Pro-Til osiąga wartość 1,29g/cm3, natomiast w uprawie płużnej zaledwie 1,22g/cm3. W ocenie producenta, uprawa Mzuri Pro-Til ma korzystny wpływ na właściwości gleby, a co za tym idzie na wzrost i plonowanie roślin, a technologia Mzuri Pro-Til świetnie sprawdza się na polach o zróżnicowanych, mozaikowatych glebach, a także w trudnych warunkach siedliskowych spowodowanych, np. okresowym niedoborem opadów." - tak producent wychwala zalety uprawy bezorkowej.

Postanowiliśmy sprawdzić również, jak system uprawy roli wpływa na wzrost wilgotności gleby. Porównaliśmy dwa systemy uprawy roli: uprawę płużną i technologię Mzuri Pro-Til. W okresie siewu rzepaku ozimego wilgotność gleby w technologii Mzuri Pro-Til wynosiła około 22-23%, a w tradycyjnej uprawie jej wartość oscylowała w granicach 16%. Pokazuje to, że mimo niedoboru opadów w okresie siewu wilgotność gleby w pasie uprawianym naszym agregatem jest znacznie większa. Co ciekawe, korzystny wpływ uprawy w technologii Mzuri Pro-Til na wilgotność gleby, zwłaszcza po kilku latach jej stosowania, utrzymuje się w całym okresie wegetacji roślin – mówi Marek Różniak, prezes firmy Mzuri.

Stosowanie uprawy pasowej prowadzi również do zwiększenia aktywności życia biologicznego w glebie. Zaobserwowano zwiększającą się populację dżdżownic, a także pożytecznych kolonii bakterii i grzybów strzępkowych. Dodatkowo zauważono poprawę struktury i zmniejszenie zwięzłości gleby na głębokości 25-30cm.

Po 4 latach uprawy w technologii Mzuri Pro-Til zwięzłość gleby osiągnęła wartość 1,62g/cm³. W uprawie tradycyjnej na tej samej głębokości wartość ta wynosiła już 1,70g/cm³. W przypadku liczby dżdżownic w glebie (na wysokości 0–15 cm) w uprawie pasowej ich liczba sięgnęła około 60 sztuk, a w tradycyjnej około 20.

W badaniach uwzględniono również, równomierność wschodów roślin, która w uprawie agregatem Mzuri Pro-Til wyniosła 175 sztuk na m2 na glebie ciężkiej, mozaikowej i suchej, a w tradycyjnej jedynie 132 sztuki.

Dzięki uprawie Mzuri Pro-Til zbierane plony są znacznie wyższe, niż w uprawie tradycyjnej. W przypadku pszenicy ozimej uprawianej na glebie mozaikowej różnica ta wynosiła do 700kg/ha. Porównując plon jęczmienia ozimego wysianego na piasku gliniastym, odnotowaliśmy różnicę 600kg/ha na korzyść technologii Mzuri Pro-Til. Mnożąc te dane przez areał naszego gospodarstwa, otrzymujemy pokaźny wynik – dodaje Różniak.

Producent deklaruje, że uprawa agregatem Mzuri Pro-Til pozwala zmniejszyć również 2, 3-krotnie nakłady paliwa na uprawę roli i siew oraz ograniczyć czas pracy nawet 6, 7-krotnie. Według badań zużycie paliwa na uprawę w strip-till wyniosło 17l/ha, a w uprawie płużnej aż 60l/ha. W przypadku nakładu pracy na uprawę dzięki uprawie pasowej udało się skrócić czas do około 20min na 1ha, gdzie w tradycyjnej trwa 2,7 godziny na 1ha.

Mzuri-Agro – to marka działająca w obszarze dystrybucji nowych maszyn, części zamiennych i serwisu. Technologia i maszyny, które wprowadza na rynek Mzuri-Agro, to najnowocześniejsze osiągnięcia inżynierii. System uprawy pasowej w technologii Mzuri Pro-Til zapewnia optymalne środowisko dla wzrostu roślin i ich wysokich plonów. Mzuri Pro-Til jest niedościgniony w zakresie spulchniania i optymalnego zagęszczania wąskich pasów gleby, a także precyzji i dokładności aplikacji w nich nawozów oraz wysiewu nasion.

(rtr) pp / materiały prasowe

reklama