22.9°C

Jaki model planowania płodozmianu lepszy: roczny czy wieloletni? fot. Paweł Pąk

Jaki model planowania płodozmianu lepszy: roczny czy wieloletni?

Napisał  Kwi 12, 2020

Instytucje proponujące rolnikom programy rolno-środowiskowe układają wieloletni płodozmian – średnio na 5 lat.

Warto zastanowić się, czy nie zastosować programu corocznego. Według pewnych ustaleń wydaje się być on bardziej wydajny.

Czym charakteryzuje się płodozmian? – jest zaplanowanym na określony czas zmianowaniem upraw na polach w danym gospodarstwie. Warto pamiętać, że prawidłowo prowadzony płodozmian zwiększa aktywność pożytecznych organizmów w glebie oraz enzymów.

Aktywność biologiczna gleby ma wiele aspektów, jednak jej pozytywny wpływ ujawnia się głównie w postaci: 
- ograniczania negatywnej działalności grzybów, 
- zwalczania patogenów roślin z udziałem mikroorganizmów, 
- mikrobiologicznego wiązania azotu z powietrza do form przyswajalnych dla roślin, 
- uruchamiania składników pokarmowych w wyniku rozkładu substancji organicznej pochodzącej z nawozów naturalnych i resztek roślinnych oraz dbania o strukturę gleby.

Układanie wieloletniego płodozmianu jest niestety metodą przestarzałą i sugerowaną dla mniej zamożnych gospodarstw.

Gospodarstwa nowoczesne i prężnie rozwijające się zaniechały wprowadzania kilkuletnich płodozmianów.

Ograniczają się one do corocznie ustalanego zmianowania, które uwzględnia warunki klimatyczne, przyrodnicze, agrotechniczne i ekonomiczno-gospodarcze. Takie zmianowanie pozwala szybko przestawić produkcję na najbardziej opłacalną.

Ułożenie prawidłowego płodozmianu dla danego gospodarstwa jest bardzo trudne.

Przy braku środków finansowych lub wiedzy, gospodarstwa nie poradzą sobie samodzielnie z doborem właściwego płodozmianu. Dlatego też na ułożenie corocznego płodozmianu z zadowalającym skutkiem mogą sobie pozwolić tylko rolnicy, którzy mają wystarczające środki lub doświadczenie i wiedzę, jak je przeprowadzić.

(rup) 

reklama