3.6°C

Kukurydza na słabych glebach a klimatyczny bilans wodny

Napisał  Mar 04, 2019

Z powodu braku możliwości szacowania szkód w kukurydzy uprawianej na glebach najsłabszych, wielu rolników nie otrzymuje pomocy, pomimo poniesionych wysokich strat. Samorząd rolniczy domaga się objęcia upraw kukurydzy na ziarno i kiszonkę na glebach kategorii I wartościami klimatycznego bilansu wodnego.

Pomimo iż uprawa kukurydzy na słabszych glebach kategorii I nie jest zalecana, w praktyce jednak jest wysiewana przez rolników. Kategoria I gleby składa się z kilku grup granulometrycznych począwszy od piasku luźnego, a skończywszy na piasku słabo gliniastym pylastym.

Właśnie na piaskach słabo gliniastych kukurydza jest często uprawiana. Dodatkowo, z obserwacji rolników wynika, iż dobrze dobrana do rodzaju gleby odmiana kukurydzy bardzo dobrze rośnie na tego typu glebie. Piaski mają bowiem to do siebie, że szybko się nagrzewają, zapewniając odpowiednią stymulację wzrostu, oczywiście pod warunkiem dobrego nawożenia i wystarczających opadów deszczu. Jednak ze względu na brak możliwości szacowania szkód w kukurydzy na glebach kategorii I, rolnicy nie otrzymują pomocy w razie poniesienia strat.

Dodatkowo, zdaniem samorządu rolniczego, rozbicie klimatycznego bilansu wodnego dla upraw kukurydzy na ziarno i kiszonkę jest zabiegiem nie znajdującym odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wielu rolników bowiem, ze względu na suszę, uprawy przeznaczone pierwotnie na ziarno, przeznaczało na kiszonkę z uwagi na to, że w warunkach suszy rolnik nie jest w stanie jednoznacznie wskazać, jakie będzie ostatecznie przeznaczenie uprawy.

Dlatego, w odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, samorząd rolniczy wniósł, aby wartości klimatycznego bilansu wodnego bezwzględnie obejmowały także uprawy kukurydzy na ziarno i na kiszonkę na glebach najniższej kategorii.

Źródło: KRIR

reklama