4°C

reklama
reklama

Nadal obowiązują ułatwienia w ochronie roślin

Napisał  Lut 16, 2021

W związku z pytaniami od rolników oraz osób zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w Polsce w dalszym ciągu obowiązują ułatwienia w ochronie roślin.

W okresie występowania na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zakresie ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. w tzw. specustawie koronawirusowej dodano art. 15, który wprowadził czasowo następujące zmiany:

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów:

a) dopuszczono czasowe zawieszenie wymagań dotyczących ukończenia szkoleń podstawowych lub uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin,

b) czasowo zawieszono obowiązek poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,

c) w przypadku wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego czasowo zawieszono wymagania dotyczące dołączenia do planów zabiegu stosownego oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji przez osobę wykonującą ten zabieg;

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Główny Inspektor przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin nie przeprowadza kontroli w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej.

Niezależnie od wprowadzonych zmian, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina o tym, że przy wykonywaniu zabiegów ochrony roślin bezwzględnie należy przestrzegać zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Rolnicy, którzy nie mogą obecnie uczestniczyć w szkoleniach, wszelkie informacje dotyczące ochrony roślin, w tym ograniczania zagrożeń w tym zakresie, mogą znaleźć na stronie www.agrofagi.com.pl

(rup) jp / Źródło: www.piorin.gov.pl

Udostępnij:

Skomentuj

reklama

Ogłoszenia