6.6°C

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na sygnały o trudnościach ze wskazaniem daty wystąpienia suszy przypomina o zasadach szacowania strat.
Według najnowszego, trzynastego raportu IUNG, susza nadal występuje w Polsce, choć już tylko w uprawach ziemniaków, buraków, rzepaku i rzepiku. Trudne warunki pogodowe odnotowano zwłaszcza w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, łódzkim oraz pomorskim.
Resort rolnictwa informuje o pierwszych wypłatach odszkodowań suszowych i wydłużeniu terminu składania wniosków o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych przez suszę. Do kiedy potrwa nabór?
- Nie będzie dodatkowej instancji odwoławczej w szacowaniu szkód – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. O takie rozwiązanie wnioskował do ministerstwa rolnictwa samorząd rolniczy. Co może w takim razie zrobić producent rolny, który nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń? Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o wprowadzenie możliwości odwołania się do instytucji państwowych od wyniku szacowania szkód w uprawach rolnych (z dopłatami skarbu państwa). Jednak ministerstwo odpowiedziało, że dodatkowej instytucji odwoławczej nie będzie. - Resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie będąc stroną umowy ubezpieczenia, nie ma możliwości wpływu na proces szacowania strat i podejmowane decyzje przez zakłady ubezpieczeń, które są jednostkami samodzielnymi i niepodlegającymi organizacyjnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podaje samorząd rolniczy. Zdaniem ministerstwa rolnictwa, wprowadzenie dodatkowej instytucji odwoławczej reprezentującej ten resort nie jest możliwe. Natomiast producent rolny, który nie zgadza się z decyzją zakładu ubezpieczeń ma prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. (rpf) Elżbieta Mikołajczyk / Źródło: KRIR 
Susza spowodowała znaczną obniżkę plonów w całej Europie i wywindowała ceny zbóż w górę – donosi „Rzeczpospolita”. A droższe zboża oznaczają również podwyżki cen żywności.
1,5 mld złotych – tyle środków rząd przeznaczył na pomoc dla gospodarzy, którzy ponieśli straty z powodu suszy. Na jakie wsparcie mogą liczyć poszkodowani rolnicy?
Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwraca się z apelem do przedsiębiorców, aby nie dochodzili roszczeń odszkodowawczych i nie nakładali kar na rolników. Przez dotkliwą suszę i niższe plony farmerzy mają ogromne problemy z wywiązaniem się z zawartych umów kontraktacyjnych.
Susza nadal daje się we znaki rolnikom. W najnowszym, jedenastym komunikacie IUNG nadal stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.
Ministerstwo rolnictwa podało już niektóre stawki odszkodowań dla rolników, którzy ucierpieli z powodu suszy. Wnioski o wypłatę wsparcia można składać już od 14. września.
– Jak na ten „suszowy” rok, jęczmień wygląda całkiem dobrze, pierwsze transporty wywiezione do skupu, dają szacunkowy plon na poziomie ośmiu ton z hektara – mówił podczas tegorocznych żniw Tomasz Babijczuk z Udanina w województwie dolnośląskim.

RSS Module