17.6°C

Dobrostan zwierząt: start wniosków 15 marca fot. Paweł Pąk

Dobrostan zwierząt: start wniosków 15 marca

Napisał  Mar 04, 2020

Od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy i świnie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania tych zwierząt ponad wymagane normy.

Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu.

Roczne stawki pomocy wyniosą:
- 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),
- 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),
- 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),
- 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),
- 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Choć w ramach działania „Dobrostan zwierząt” zaplanowano również rekompensatę za dostęp świń (lochy, tuczniki) do wybiegów, jednak ze względu na występujący na terenie Polski ASF te warianty wsparcia nie będą w naborze 2020 r. realizowane.

Nabór wniosków, który potrwa do15 maja 2020 r., odbędzie się drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek będzie dostępny od niedzieli 15 marca. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków - do 9 czerwca 2020 r., jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2020 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że ze wsparcia w ramach działania „Dobrostan zwierząt” będzie mogło skorzystać około 65 tys. polskich rolników. W budżecie PROW 2014-2020 zarezerwowano na ten cel 50 mln euro.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy będą określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, które będzie obowiązywać od dnia 15 marca 2020 r. (rozporządzenie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego).

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obecnie trwają szkolenia i egzaminy dla doradców rolniczych, którzy będą świadczyć rolnikom usługi dotyczące doradzania w realizacji działania oraz sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

(rzw) jp / Źródło: ARiMR

reklama